בין פנטזיה ליצירת מציאות

השנה הייתה אמורה להיות שנת המפנה של מיכל. בדיוק לפני שנה, היו על שולחנה חמש הזמנות חתונה – שתים של חברותיה הקרובות ביותר, אחת של קרובת משפחה הצעירה ממנה בכמעט עשר שנים, ואחת של קולגה מהמשרד. היא זוכרת כיצד עמדה על יד ההזמנות הללו והחליטה, שבשנה הבאה תהיה על שולחנן של חברותיה הזמנת החתונה שלה. […]